Rok za prijavu: od 29.10.2018. do 11.01.2019.
Program treninga mladih nezaposlenih je besplatan.