Rok za prijavu: od 24.02.2017. do 20.03.2017.
Program treninga mladih nezaposlenih je besplatan.