Rok za prijavu: do 01.11.2020.
Program treninga ”Cultural fit – novi mehanizmi u procesu zapošljavanja mladih” je besplatan.